top of page
  • Forfatters billedeSiff Tang Lassen

Et sundt klima til de kommende generationer

Som konservativ er det vigtigt for mig, at vi sikre vores fremtidige generationernes velfærd og levestandarder, herunder også klimaet på vores klode. Derfor går jeg ind for en ambitiøs klimapolitik, med konkrete løsningsforslag som fortsat sikre væksten i vores samfund.


For at mindske mængde af CO2 som vores virksomheder udleder, så skal vi have en CO2 afgift. Dette vil gøre det attraktivt for virksomhederne at vækste i en grønnere retning og dermed passe på vores klima og miljø. For at vi sikre det danske erhvervslivs vækst fremover, så kan CO2 afgiften ikke stå alene, den skal gå hånd i hånd med skattelettelser til erhvervslivet, så de ikke kvæles i skatter og afgifter, hvorefter de flytter til udlandet.


Udover CO2 afgiften skal vi også have langt mere fokus på alternative energiformer som Power-to-X og Atomkraft. Vi er meget længere, end vi går og tror og forskningen flyver afsted. Derfor ønsker jeg, at vi sikre understøttelse til den grønne forskning samt vi kigger nærmere på, hvordan vi kan få udbredt Power-to-X og Brint som energiløsninger her og nu. Samtidig håber jeg også, at vi kan se ind i, om Atomkraft kunne være en mulighed med den nye viden og den øgede sikkerhed omkring værkerne.


Når vi er i gang med at tale om den vedvarende energi, så er det også vigtigt, at huske vindmøller og solceller, jeg vil gerne stå ved, at jeg syntes begge dele er utroligt grimme, men ikke desto mindre er teknologien vigtig for vores omstilling til vedvarende energi. Jeg mener, at vi skal opstille solceller og vindmøller der, hvor de ikke er til gene for nogen, lad os gøre som i tyskland og stille solceller hele vejen langs motorvejen, her køre man alligevel ikke for at nyde naturen, så lad os udnytte det. Så er der vindmøllerne, lad os få dem langt ud på havet, hvor de ikke er til gene for nogen og hvor de alligevel er mest effektive - Det er klima med omtanke.


Når der bliver snakket klima og miljøpolitik, så handler det ikke kun om vedvarende energi, det er selvfølgelig vigtigt, at vi ikke ødelægger naturen. Den danske natur er noget af det smukkeste vi har, hvorfor jeg også mener, at det er helt essentielt, at vi sikre den vilde natur, åbne landskaber og marker og ikke plastre det hele til med solceller, vindmøller og byområder.


Er der noget i Vestjylland, som vi er stolte af, så er det vesterhavet og den jyske hede. Det er også den muld, jeg er opvokset i og derfor står stranden ved vesterhavet og de jyske heder mit hjerte meget nært. Jeg vil kæmpe for bevaring af hederne, og stranden så mine børn også kan opleve hvad naturen kan som kulturarv.


☀️Solceller langs alle motorveje og på tagene af alle offenlige institutioner

💸Indførelse CO2 afgift

⚛️Øget information og forskning i atomkraft

🌿Mere vild dansk natur11 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page